Symptom eller årsak, that’s the question

Posted by on nov 13, 2017 in ANNET, FAKTA, HISTORIE, høne
Symptom eller årsak, that’s the question

For noen år siden var det en stor oppstandelse i kretsene av pasienter med MS, rundt et fenomen som ble kalt CCSVI som står for Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency. En Italiensk lege hadde behandlet sin MS-syke kone med stor suksess. Han hadde oppdaget at visse vener i sentralnervesystemet var innsnevret eller blokkert, hvilket førte til at nerve-vevet innfor ble skadet eller hindret i sin funksjon. Ved å blokke ut disse tette årene med et stent, fikk pasienten tilbake førlighet og mange symptomer forsvant.

Jeg dro selv til India og fikk gjennomført en slik behandling i 2010. Med ultralyd, konstaterte legen at de to hoved-venene fra hjernen var innsnevret rett bak kravebenene, noe som hindret den naturlige flyten av blod fra hjernen. Begge årene ble blokket ut, ikke med stent, men ved vanlig angioplastikk (dette gjøres på hjerteinfarktpasienter daglig og er en forholdsvis enkel og trygg behandling), dvs. at man fører et kateter inn i åren frem til innsnevringen og så blåser det opp for å utvide åreveggen der hvor kateteret utvider seg. Dette førte til normal blodgjennomstrømning igjen. Nå merket ikke jeg store utslag på mine synlige symptomer, og man kan derfor påstå at det hele var bortkastet, men det lærte meg allikevel en del ting:

  • Årene var delvis blokkert, så noe var åpenbart galt.
  • Dette var ikke årsaken til mine synlige symptomer, som f.eks. balanse og evnen til å gå.
  • Jeg fikk oppleve å gjøre noe med min situasjon, jeg var ikke bare prisgitt legenes vurdering.
  • Men ikke minst lærte det meg å skjønne forskjellen på symptomer og årsak.

I beruselsen av at noen finner noe som kan hjelpe i en håpløs situasjon, er det fort gjort å forveksle disse to konseptene. Så i tilfellet med CCSVI, var det helt tydelig at innsnevringen av venene og de symptomer som ble borte når dette ble rettet på, ikke nødvendigvis hadde noe med selve MS sykdommen å gjøre. Man kan jo i så fall bare stille spørsmålet: Hva var årsaken til innsnevringen i første omgang? Det som er tragisk, er at enkelte MS-pasienter gikk til personlig og stygt frontalangrep mot nevrologer som med rette bare fortalte at CCSVI ikke kunne være selve årsaken til MS.

Hva kom først høna eller egget? Svaret er selvfølgelig egget. For eggene trengte høner for å lage flere egg, eller hva?


Så jeg har, kanskje feilaktig og fånyttes, hele tiden stilt meg spørsmålet: Gjør en behandling bare noe med symptomer, eller gjør den noe med selve årsaken? Det har for min egen del (i tillegg til kostnadene selvsagt) gjort at jeg ikke har forfulgt trenden med stamcelle-behandling. Ja, veldig mange blir bra og opplever at kroppen blir symptomfri, men jeg har en mistanke om at dersom man ikke forandrer på det som gjorde at immunforsvaret gikk av hengslene i første omgang, vil det før eller siden gjøre det igjen. Du vil kanskje stoppe den synlige brannen, men ikke fjerne glørne som ulmer under mosen.

Heldigvis begynner fler og fler å se det store bildet og gå løs på årsakene i stedet for symptomene. I funksjonell medisin, ser legene på kroppen som helhet. For det første anerkjenner de at det er en årsak som kan finnes. For det andre, at årsaken går det an å gjøre noe med. Til slutt har alle leger fra Hippokrates tid egentlig visst at det er bare er kroppen som kan lege seg selv. De bare hjelper den å gjøre det. I analogien med ild og skogbrann, så vil skogen komme tilbake av seg selv når brannen er fullstendig slukket. Slik er det også med kroppen. Blir årsaken til betennelsen fjernet, vil kroppen umiddelbart begynne å reparere seg selv. Det vil alltid finnes arr, og noen skader er uopprettelige, men da vil det i alle fall ikke bare plutselig blusse opp igjen.

 

Ha en god dag 🙂

Liker du det du leser?

K

Gjør meg en STOR tjeneste: lik

og del det med andre.

Leave a Reply

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.