Satu Dua Tiga

Det er ganske sentralt å lære seg å telle når man skal lære et nytt språk. Derfor dette innlegget. Da får jeg liksom repetert systemet. Det som er vanskelig, er at tallene har så rare navn. De kan ikke assosieres med noe kjent. (Akkurat som syv eller åtte ville gjøre det for en Indoneser).
Her er tallene i alle fall fra 1 til 10 :

en satu
to dua
tre tiga
fire empat
fem lima
seks enam
syv tujuh
åtte delapan
ni sembilan
ti sepuluh

Så kommer tallene fra 11 til 20 :

elleve sebelas
tolv duabelas
tretten tigabelas
fjorten empatbelas
femten limabelas
seksten enambelas
sytten tujuhbelas
atten delapanbelas
nitten sembilanbelas
tyve duapuluh

Så går vi videre oppover i rekken :

tretti tigapuluh
førti empatpuluh
femti limapuluh
seksti enampuluh
sytti tujuhpuluh
åtti delapanpuluh
nitti sembilanpuluh
hundre ratus

Legg merke til systemet. Ett hundre er derfor seratus, to hundre dua ratus, tre hundre tiga ratus osv. opp til tusen, som er ribu.

Tro det eller ei, ett tusen er seribu, to tusen dua ribu osv. osv.

Hundre tusen blir som ventet ratus ribu eller ett hundre tusen, seratus ribu.

Når vi kommer til million, som det er mye av når det handler om penger her nede, heter det bare juta.

Men her blir systemet litt annerledes. Én million er satu juta, to millioner dua juta osv.

Når vi skal teste ut det hele, kan vi jo ta et tilfeldig tall som

1 795 352
Satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua

Én million syv hundre og nittifem tusen tre hundre og femtito…

Vel, jeg må sjekke dette med en innfødt, men de vil i alle fall forstå tallet.

Nå kan dere jo øve på noen enkle tall:
4 532 177
890 234
284
64 562

🙂