Det er fint å være optimist..

Posted by on jan 19, 2017 in Filosofi, Optimisme, Utvikling, Verden | One Comment
Det er fint å være optimist..

Jeg er optimist (men en realistisk sådan)

Det siste vil nok mange være uenig i, men da får det så være…

Jeg tror på overflod for alle. Fordi hele universet bader i overflod, og alt vitner om det. Bare tenk at vår planet består til det meste av vann. Og så snakker vi om vann som en begrenset ressurs???

Vi snakker om dyrkbar jord som en begrenset ressurs??

Vi snakker om overbefolkning, og vi snakker om energimangel og forurensning.

Ja, alle disse utfordringene er der i dag. Men det behøver de ikke være.

Jeg vil forklare… Se også tidligere blogginnlegg :«Det er mulig».

Det som er problemet, er at mennesker i sin grådighet holder på rikdom, hindrer løsninger og undertrykker hverandre.

I DAG finnes det tekniske løsninger som gjør om saltvann til ferskvann, uten masse bruk av energi og kostnader. Tenk deg å pumpe vann fra havet inn i Sahara og gjøre om ørkenen til fruktbar mark. Det har den vært før, og det kan den bli igjen. Arealet til Sahara er det samme som hele Europa. Med andre ord, en hel verdensdel. Gjør man det samme i Australias ørken, får vi en verdensdel til.

Hvis vi så utøker bærekraftig overflate på jorden med to hele verdensdeler og samtidig gir menneskene i hele verden nok mat og helse så vil det også stoppe befolkningsveksten. Dette kan gjøres med konservativ vekst i god tid innen 2050.

Statistikken viser at i alle land hvor levestandard øker, går fødselsraten ned. Folk vi ikke ha mer enn 1-2 barn per familie hvis de vet at barna overlever og at de selv blir tatt vare på av samfunnet de lever i når de blir syke eller gamle. Med andre ord, vil befolkningen automatisk slutte å vokse når folk får det bra. Og folk over hele verden begynner å få det bedre allerede nå.

Så vi har to nye verdensdeler til både å dyrke mat på og å befolke med de milliardene som fødes i årene fremover. Så hvorfor gjøres ikke dette nå?

Svaret er tosidig. På den ene side gjøres det nå, men veksten er eksponentiell og synes derfor ikke hvis vi ikke vet hva vi skal se etter. Ser vi på statistikk for levestandard, barnedødelighet, mødre-dødelighet, sykdom, dødsfall i krig osv. osv. har det aldri vært bedre å leve som menneske på denne planeten enn i dag. Og det blir bedre for hvert år. Problemet er bare at dette vet vi ikke, fordi slike nyheter selger ikke hverken i fjernsyn eller i aviser.

Selvsagt er det problemer som må løses, og det raskt. Det vet menneskene, og det finnes utallige som jobber med saken. Løsningene popper opp som paddehatter når soppsesongen starter, og plutselig er de der, uten fanfarer og ekstrasendinger i nyhetene. Visste du for eksempel at 2016 var året da det ble billigere å produsere elektrisitet med solceller enn med fossilt brensel. Hva tror du nasjoner med nok sol (dvs. størstedelen av verden som er i utvikling) vil gjøre i de nærmeste årene for å dekke sitt energibehov når det er billigere å bygge solcellekraftverk enn å brenne olje og kull? Det er pengene som styrer, og snart er det ikke lenger lønnsomt å bruke fossilt brensel til noe. Og hva med den dagen energi er nesten gratis og forurensningsfri? Hva skjer da med dagens maktbalanse som bygger på sparsommelig tilgang på naturressurser som olje, kull og gass?

Derfor er jeg optimist når det gjelder fremtiden. Løsningene finnes i dag og om noen år blir de realisert. Hvorfor? Fordi det er så mange mennesker i verden som vil dette, bare de vet om det, og det vil de snart når også informasjon og internett er tilgjengelig gratis for hele jordens befolkning. Da kan en fattig ungdom innerst i ødemarken ta en universitetsutdannelse på et av verdens beste universiteter uten kostnader, ved bruk av sitt nesten gratis nettbrett.

Hvorfor skjer dette? Det er pengene som rår, og markedene er veldig interessert i å få 3 milliarder nye kunder på nettet. Ja, men vil ikke dette ødelegge verden enda mer. Så mye mer ressursbruk og så mye mer forurensning?

Jeg tror ikke det fordi hverken statsledere eller store selskap ønsker å sage av greina de sitter på. Derfor er det nå «in» å produsere bærekraftig og politikere følger etter. Folk blir mer og mer opptatt av vår planets velvære og det vil ikke være penger i å gjøre det annerledes.

Motforestillinger

Så kan Isis, Trump, Nord Korea eller Putin drite seg ut, og det kan jo skje, noe som vil være et stort tilbakeskritt. Men det vil ikke stoppe trenden og utviklingen. Kurven som viser utviklingen (eks Moores lov) av teknologi har ikke antydning til å saktne farten i alvorlige verdenskriser som depresjonen i forrige århundre, de to verdenskrigene, Vietnamkrigen osv.

En klimakatastrofe vil jo selvsagt påvirke våre liv, men utviklingen vil gå videre for det, og løse mange  tilsynelatende umulige oppgaver for oss. For å stoppe utviklingen må nok menneskeheten utryddes, og sannsynligheten for det er liten. Det kan selvsagt skje, akkurat som at vi ikke kan garantere at ikke vesener fra en annen planet koloniserer oss, men å ta høyde for alle disse eventualitetene har ingenting med å være realistisk å gjøre og er lite konstruktivt.

Sluttord

Så jeg velger å være optimist og følge med på utviklingen av løsninger isteden for å bli blindet av medienes pessimistiske budskap. Husk. De tjener penger på at vi i angst følger med på de samme nyhetene flere ganger om dagen selv om temaet egentlig ikke berører oss i det hele tatt. Vil vi støtte deres pengejakt, eller vil vi bli mere faktaorientert og realistiske?

 

Ha en god dag 🙂

 

og del det med andre.

1 Comment

  1. Trond Karlsen
    januar 19, 2017

    Det var et innlegg til ettertanke. Hilsen Trond

    Reply

Leave a Reply